prowadzenie KPiR Poznań

Uproszczona księgowość
nie zawsze jest prosta....
 ...zwłaszcza dla amatorów

 

Dla naszych klientów prowadzimy i opracowujemy:

 

- KPiR - Książkę Przychodów i Rozchodów
- rejestry VAT /nabyć i dostaw/
- ewidencje dla potrzeb ryczałtu
- karty pracownicze / umowy o pracę i zlecenia, urlopy, L4/
- rozliczenia ZUS
  /miesięczne deklaracje, rejestracja, wyrejestrowania/
- ewidencje i rozliczenia pojazdów
- ewidencje i rozliczenia środków trwałych i wyposażenia
- miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowe
- wskazówki, sugestie, pomoc
 
 prawo podatkowe Skrót do przepisów podatkowych...

 

Nie ma wymogu podawania na fakturze kwoty do zapłaty wyrażonej słownie.

Poprawnie wystawiona faktura powinna zawierać wyłącznie elementy wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Nie ma zatem obowiązku umieszczenia kwoty do zapłaty słownie. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej, nr IPPP1/4512-405/15-4/AW. W rozpatrywanej sprawie chodziło o podatnika, który chciał kupić system do fakturowania, który pozwala na wystawianie faktur, ale nie ma możliwości wpisania słownie kwoty do zapłaty. Wątpliwości dotyczyły tego, czy można wystawiać faktury, bez wpisywania słownie kwoty do zapłaty. Podatnik twierdził, że tak, z czym zgodziła się izba skarbowa.

Przepisy o VAT nie określają obowiązujących podatników wzorów faktur. Wskazują jedynie wymaganą treść faktur. Z art. 106e 1 pkt 15 ustawy o VAT wynika, że jednym z obowiązkowych elementów faktur jest kwota należności ogółem. Kwotę tę powinny wskazywać niemal wszystkie faktury (wyjątki dotyczą jedynie faktur uproszczonych).Biuro Rachunkowe DEKRET Poznań © 2016